Norske myndigheter bør se til naboland for inspirasjon på spillelover

NorskeCasino | Norske myndigheter bør se til naboland for inspirasjon på spillelover
Norske myndigheter bør se til naboland for inspirasjon på spillelover

De fleste som har fulgt med på utviklingen knyttet til norske pengespill på nett, vet at det er store uenigheter mellom Stortinget og bransjen selv. Uenigheten er i stor grad knyttet til hvordan EØS-regelverket bør tolkes, samt hvordan dette påvirker det eksisterende spillmonopolet i Norge.

 

Så sent som mai 2021 var daværende statsminister Erna Solberg ute med en bekreftelse på at Høyre kom til å stille seg bak vedtaket om å opprettholde spillmonopolet til Norsk Tipping i ytterligere en periode. Dette kom ikke noe sjokk for de som liker å spille på casino, men det kom nok som en skuffelse på hvor lite fremtidsrettet norske myndigheter er.

Se til norden for inspirasjon

For ett tiår siden så det nordiske landskapet for pengespill helt annerledes ut. Da var det tilsvarende statlig kontroll i både Sverige og Danmark, men disse har senere regulert sine markeder. Danmark åpnet for privat konkurranse på pengespill allerede i 2012, der private aktører kunne søke om lisens og dermed tilby spill i konkurranse med den statlige spillgiganten Danske Spel.

 

Sverige gjorde tilsvarende grep i begynnelsen av 2019, da de åpnet opp sitt marked til full regulering. Dette har resultert i at en rekke spillselskaper har søkt om lisens, men at myndighetene fortsatt dikterer vilkårene for å tilby pengespill i Sverige. Et annet viktig poeng med denne reguleringen er at myndighetene nå kan skattlegge spillselskapene som tilbyr sine tjenester i landet. Her forventes det lite nyheter fra den nye Arbeiderpartiet regjeringen, men utsagn fra Lotteri- og stiftelsestilsynet viser at tonen ikke har endret seg mye.

Hvorfor bør Norge regulere spillmarkedet sitt?

Hvert år omsettes det for nesten 50 milliarder kroner på pengespill i Norge. Dette er tall hentet fra offisielle myndigheters årlige oversikt. Av disse svimlende beløpene er det rundt 30% som går til utenlandske bettingselskaper, og de øvrige 70% går til Norsk Tipping, samt ulike veldedige lotterier som har konsesjon i Norge.

 

Her er det viktig å legge merke til at 30% går til selskaper som nektes å etablere seg i Norge, og dermed må tilby sine tjenester fra utlandet, til tross for at EØS regelverket tillater dem å drive i Norge. Det eneste spillmonopolet forårsaker er derfor et dårligere utvalg for spillere, og at norske myndigheter går glipp av hundrevis av millioner kroner som kunne vært drevet inn i form av skatter.

Veien videre

Det er liten tvil om at pengespill på nett kommer til å fortsette populariteten også i fremtiden, men det er større usikkerhet knyttet til hvor lang tid det vil ta norske myndigheter å endre sitt syn. Vi forventer at forbudet knyttet til lotteriloven vil komme ut på høring igjen, slik at norske myndigheter kan hente inspirasjon til alternative løsninger fra våre naboland. Den pågående blokaden av utenlandske bettingsider er ikke bare i strid med EØS regelverket, men også svært lite hensiktsmessig for norske spillere som blir tvunget til å ta til takke med et lite konkurransedyktig tilbud. Her kan Norge lære mye av Danmark, som kom frem til en svært effektiv hybridløsning i sitt spillmarked.

Cookies hjelper oss å gi deg en best mulig opplevelse på Norske-casino.io. Ved å trykke på OK, gir du samtykke til bruke av cookies.

OK Les Mer